Plattegrond
Jetty van Well studeerde af, als tekenleraar, aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg—een traditionele opleiding, gebaseerd op waarneming, vakmanschap en figuratie.
Ze is schildert met olieverf vanwege de prachtige, sprankelende kleuren en de lange droogtijd, wat de mogelijkheid geeft om de kleuren subtiel in elkaar te laten vervloeien. Zo kan ze met tastbare verf ontastbaar licht weergeven.
Ze is dan ook de schilderes van licht en sfeer, van verhalende portretten, van landschappen vol stilte, rust en ruimte, waar de toeschouwer in wil dwalen.
Haar inspiratie haalt ze uit de wereld direct om haar heen: mensen, landschappen, dieren, maar vaker nog uit onderdelen daarvan. Alles kan het begin zijn van een nieuw schilderij: krantenfoto, dichtregel, krabbels in haar schetsboekje, een bepaalde kleurencombinatie en nog veel meer………
www.jettyvanwell.nl